Mysusæter Vel ordinært årsmøte – Agenda 7.august 2021

På Rondane Høyfjellshotell kl. 16.00

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Årsberetning
 4. Revidert regnskap og budsjett
 5. Fastsettelse av kontingent
 6. Saker til orientering
  • a) Tilrettelegging og bruk av området ved Karelen
  • b) Framtidens løypenett – utfordringer og muligheter
 7. Valg av styremedlemmer, valgkomite, revisor, eventuelle andre verv