Protokoll fra årsmøtet i Mysusæter Vel 7.august 2021