God sommer!

Fellesferien er i gang og mange benytter hele eller deler av ferien i Norges aller beste og fineste fjellområde.

Kjære medlemmer av Mysusæter Vel!

Fellesferien er i gang og mange benytter hele eller deler av ferien i Norges aller beste og fineste fjellområde.

Vi har en del gode servicetilbud i nabolaget som holder åpent og vi oppfordrer til å bruke:

Fjellbutikken er åpen hver dag frem til 11 August og det samme er Kafeen.

Rondane Fjellstue og Spiseriet (Pensjonatet) er åpent hver dag frem til 30 august.

Ellers kan vi nevne at Mysusæter Vel har jobbet godt med og vært en samarbeidende part med kommune, Løypelag, grunneiere og andre interessenter for å lande diskusjonene som pågikk rundt nyttår om løypekjøring osv. Vi har videre tatt initiativ til samarbeid og dialog mellom Løypelaget og grunneiere på Mysusæter, og gjennomført møter mellom kommunen, LL og grunneierne for å diskutere løsninger som tilfredsstiller partenes ulike behov. Vi har god dialog med nåværende styre i Løypelaget og vil fortsatt prioritere dette høyt fremover, i tråd med  betydningen og viktigheten av gode skiløyper for velets medlemmer.

Mysusæter Vel jobber for at Mysusæter skal være et godt sted å være for alle. Fastboende, hyttefolket, næringslivet og andre som besøker Mysusæter. Det er selvfølgelig ulike meninger om hvordan dette skal være, men vi prøver så godt vi kan å navigere i et felles landskap.

Det mest synlige årets styre har gjort, er å arrangere påskemoro. Det var ordentlig gøy å se både gammel og ung kose seg på Loftgårdsjordet. Dette håper vi skal bli en ny tradisjon.

Andre ting MV har bidratt med:

Vellet har i samarbeid med andre laget turkart over Mysusæter som velmedlemmer kan kjøpe til redusert pris.

Vi har et styremedlem som deltar på møter ang villreinen. Dette er en viktig arena for oss som hytteeiere å ha innsikt i, og ha muligheten til å komme med våre innspill.

Vi dekket utgiftene til materialer for å lage gjerde på Jørgenhuken, og arbeider med å få satt opp et større og finere velkommen til Mysusæter skilt, samt andre initiativ for å forskjønne Mysusæter sentrum.

Vi er også en av initiativtakerne til å få i gang samarbeid rundt skiheisen og ønsker å være en støttespiller i det arbeidet fremover. Det er ikke en enkel sak å lande men uten at noen prøver så landes det i alle fall ikke, så vi deltar i dialog med flere aktører om å avklare hvilke muligheter som finnes.

Mysusæter Vel har tidligere benyttet Rubic for å sende faktura for medlemskontingent. Rubic er dyrt og koster 20 % av alle inntektene, noe vi synes er mye for en velforening. Derfor forsøkte vi i år å benytte Vipps i stedet, vi vet at dette kan kjennes fremmed og vanskelig for flere, men vi håper og tror at det kan være enklere for alle når vi har gjort det en gang.

For dere som ikke har Vipps, og heller ikke ønsker å ta det i bruk så kan vi ordne med faktura til dere. For de som synes Vipps er vanskelig, kan vi gjerne hjelpe dere så godt vi kan. Ikke nøl med å spørre om hjelp.

Slik betaler du medlemskontingenten:

  • Vippsnummeret vårt er 927252
  • Velg Medlemskontingent 500,- pr stk
  • Legg inn 500,-
  • I meldingsfeltet skriver du e-post, mobilnummer og hytteadresse. Navnet ditt får vi automatisk via Vipps.
  • Trykk Neste
  • Trykk Betal

Som medlem i vellet har du også stemmerett på årsmøtet og kan være med å mene noe om hva vellet skal jobbe med. Årets årsmøte kommer litt senere enn vanlig. Vi ønsker å gjennomføre årsmøtet 5. oktober. Dette er lørdag mellom høstferieukene. Grunnen til dette er at vi har brukt lang tid på å gå over til ny betalingsløsning, og vi ønsker at dere som vil være medlemmer skal få muligheten til å ha stemmerett på årsmøtet. Det får vi ikke til om vi skal gjennomføre årsmøtet i starten av august som vi pleier.

Med dette ønsker vi dere alle en riktig god sommer, og ta gjerne kontakt med oss via Facebook siden eller hjemmesiden vår dersom dere har innspill eller ønsker for hva vellet skal jobbe med.

Nicolay Eger
Styreleder MV
nicolay@eger.no