Medlemskap i Mysuseter Vel

500 kr / pr. år

Som medlem i velforeningen har du mulighet til å påvirke utviklingen i Mysusæter-området. Velforeningen har løpende kontakt med kommunen og er formell høringsinstans i saker som angår vårt område.