Medlemskontingent 2024

Nytt av året er at medlemskontingenten betales på Vipps. Som medlem i Mysuseter Vel vil du i løpet av helgen 10. - 12. mai motta en betalingsforespørsel fra Vipps.

Din støtte er viktig, og som medlem i velforeningen kan du være med å påvirke utviklingen i Mysusæter-området. Gjennom medlemskontingenten bidrar du også til foreningens økonomiske bistand til bl.a. kjøring av løypenettet, til opparbeidelse og merking av stier – og til en rekke andre oppgaver.

Takk for din støtte til arbeidet for et godt Mysusæter for alle.