Styremøte avholdt i Mysusæter Vel

Mysusæter Vel hadde styremøte forrige uke i tillegg til møte med enkelte grunneiere.

Vi har blitt invitert til å delta i Styringsgruppe og Arbeidsgruppe for prosjekt » Oppfølging av Mulighetsstudiet Spranget- Mysusæter». Statlige myndigheter har bevilget ca MNOK 1,8 til prosjektet. Målet er å etablere sti til Ranglarhø og rundt Ranglartjønn, oppruste sentrumsområdet på Mysusæter samt gjennomføre andre tiltak som fører til at særlig dagsturister kan velge andre opplevelser enn tur til Spranget.

Styret er opptatt av å opprettholde og tilrettelegge et aktivitetstilbud i de sentrale områdene rundt Mysusæter i form av nye og gamle stier, løyper, badeplasser, båtplasser, Stolpejakt m.m. Dette øker forhåpentligvis aktivitetene i nærområdet rundt Mysusæter og kan også bidra til at presset på villreinstammen minker i nærheten av Rondemassivet.

Anne Siiri Øyasæter, styreleder Mysusæter Vel