Invitasjon til åpning av KÅSENBRUA langfredag 15/4 kl 15.00

Brua er bygget av entreprenør Stokk & Stein as høsten 2021 på oppdrag fra DNT Oslo og Omegn med prosjektstøtte fra Løypelaget og Mysusæter Vel.

Familier, hyttefolk, skiløpere og alle inviteres til en times felles feiring av vår stolte bru over Storula som skal sikre trygg krysning hele året.

Vi lokker med god stemning og enkel servering. Velkommen skal dere være!

image Invitasjon til åpning av KÅSENBRUA langfredag 15/4 kl 15.00