Årsmøte 2022 6. august kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Mysusæter vel 6. august 2022 kl 17.00 på Thon Hotel Otta

Sakspapirene vil kun bli publisert på nettsiden. Med vennlig hilsen Styret.

Agenda

 1. Konstituering
  • Styreleder åpner møtet
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsberetning 2021/2022 – gjennomgang
 3. Revidert regnskap 2021 – gjennomgang
 4. Aktiviteter 2022 – 2023 – orientering
 5. Fastsettelse av kontingent – Forslag til vedtak: NOK 500
 6. Endring av vedtekter – Forslag til vedtak krever 2/3 flertall
 7. Valg av styremedlemmer – Valgkomiteen redegjør for forslag til vedtak av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og medlem til valgkomite.
 8. Eventuelt

Servering