Viewpoint Rondane-Ranglarhø

Mysusæter Vel er ikke direkte involvert mht Viewpoint Rondane-Ranglarhø, men vi har vært observatør på møter og fått denne rapporten, så denne til orientering.