Klage over vedtak om å behandle søknad om ny skilypetrase fra Mysusæter til Koltjønn som en dispensasjon fra plan