Revisjonsberetning og valgkomiteens innstilling

Viser til tidligere utsendte papirer til årsmøtet, og legger ved revisjonsberetning og valgkomiteen innstilling til nytt styre.